EU Projekti

 

KORISNIK: BAKIN d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: „Povećanje konkurentnosti društva BAKIN uvođenjem informacijsko komunikacijske opreme“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Društvo BAKIN d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje susreće se s konstantnom potrebom za modernizacijom hardverske i softverske opreme. Postojećim kapacitetima nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe tržišta. Shodno tome, Društvo je uvidjelo potrebu za nabavljanjem hardverskih i softverskih rješenja. U vidu hardverskih rješenja nabavljeni su bazne stanice, ekrani, kućište, miš, tipkovnica, mrežni prekidač, POS sustav za evidenciju radnog vremena, prijenosni terminali, prijenosna računala, printeri, server, SSD diskovi, stolno računalo, sustavi za napajanje, tablet, tvrdi diskovi, USB adapter, USB kabeli te videokonferencijski sustav u vidu monitora, projektora i snimača. Unutar softverskih rješenja nabavljeni su softver za računovodstvo i financije, licenca za računovodstvo i financije, softver za evidenciju radnog vremena, operativni sustav za server, nadogradnja postojećeg softvera, digital signage poslužiteljska licenca, instalacija operativnog sustava i programske podrške. Stavke nabavke međusobno su povezane i kao takve čine komletiranu uslugu koja će omogućiti povećanje konkurentnosti, povećanje udjela na tržištu i povećanje prihoda.

CILJEVI I OČEKIVANI
REZULTATI PROJEKTA: Realizacijom Projekta povećat će se prihodi uslijed nabavke sofisticiranijih uređaja i programskih rješenja te povećanje konkurentnosti na tržištu. Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti na povećanju produktivnosti zaposlenika, povećanju učinkovitosti poslovanja uslijed porasta prihoda za 17%.

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (u HRK): 429.973,32 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 211.059,83 kuna
RAZDOBLJE PROVEDBE
PROJEKTA: 02.01.2020. godine – 02.01.2021. godine
KONTAKT OSOBA: Petra Bakin, petra@restoran-kristal.com

KORISNI LINKOVI: www.strukturnifondovi.hr;
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća BAKIN d.o.o.